Sözlükte "dörtlük" ne demek?

1. Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen; birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi.
2. Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota.
3. Dört dizelik bölümlerden oluşmuş koşuk ya da koşuk parçası, kıtadörtlük

Cümle içinde kullanımı

Dörtlük cezve.

Dörtlük kelimesinin ingilizcesi

n. quatrain, verse, crotchet, stanza